Pro-Life (For livet)

Abort er lovlig, billig og tilgjengelig i Romania, og er vanligvis anbefalt og akseptert som en form for fødselskontroll. Kombinert med slutten på utenlandsk adopsjon og generell fattigdom, i tillegg til andre faktorer, bidrar det til det ekstremt høye tallet på aborter i Romania. Det ligger mellom 50-75%, avhengig av hvem en spørr. Det er vanlig for noen kvinner å ha 15 og fler aborter i løpet av deres graviditetsår.

 

Målet vårt er å forandre det mentale i Romania – fra å anbefale og gi muligheten til abort,
til å støtte retten til liv for hvert foster i en mor’s mage.
– Visjonen til «Utstrakte henders» – «For livet» arbeid

 

PRO LIFE ARBEIDET’S MÅL

For å bekjempe den enorme mangelen på kunnskap om abort, er et av målene til Pro-Life, som «Utstrakte hender» satte i gang i november 2010, å lære kvinner og menn om det positive, elskverdige med utviklingen av et foster. Og de starter med unnfangelsen. For eksempel, mange er ikke en gang klar over at fosteret gjennom hele graviditeten faktisk er et menneske og ikke bare vev. Vi har valgt å løfte frem en «For livet» vinkling istedenfor å rope høyt: «Anti-Abort.» Derfor er vår fremgangsmåte fokusert på å lære dem relevante medisinske og vitenskapelige fakta, og gi dem gode tanker og meninger som bidrar til god helse for babyen, moren og familien.

«Utstrakte hender» holder konferanser periodevis og bruker dem til å forhåpentligvis, sette i gang 6 ukers seminarer i hver menighet som er representert på konferansen. Hundrevis har deltatt på disse eventene, og de er noen av de første av den typen konferanser i Romania. Mens menn er velkommen, har de fleste konferansene til dette punktet vært mest besøkt av kvinner. Vår første konferanse for menn, i november 2011, fokuserte på «For Livet» (Pro-Life) problemet fra mannens synspunkt, sammen med emner for å hjelpe menn å vokse sterkere som åndelige ledere inni deres eget hjem.

Når flere Rumenere lærer faktaene, forstår valgene, og blir kjent med Herren Jesus, er det vår bønn at resultatet vil bli en kultur av liv i Romania hvor hvert barn (født eller ufødt) blir verdsatt, tatt vare på og gitt muligheten til vokse opp i deres Gudgitte skjebne. Vi er foreløpig fokusert på vår lokale region, med tro på at hvis vi kan forandre tanken om abort i vårt område, så kan vi også positivt påvirke hele nasjonen.

 

MÅL OG BEHOV for 2013-2014

1. KIRKE SEMINAR.

Vi tror at starten for å forandre tanken om abort i området vårt, er a overbevise kirkelederne og deres koner om at de må stå for livet til det ufødte og føre den holdningen til deres kirke og samfunn. 6 ukers seminarene våre er designet for å engasjere kirkelederne og så velge en person i den kirken til å representere Pro Life i den kirken og jobbe med oss for å forandre tanken om abort i deres område. Vi går systematisk gjennom vår region og etablerer en Pro Life tilstedeværelse og stemme. Emner som blir lært i seminarene inkluderer informasjon om fordelene med avholdenhet før ekteskap, kjønnsykdommer, omsorg for gravide , forsterets utvikling, definisjonen av abort, osv.

2. LOKALE GRAVIDITETSSENTRE.

Vi vet at vi må tilby motstand mot den gale informasjonen om abort som er så utbredt i den rumenske kultur. På grunn av mangel på ressurser til å åpne et senter, har vi valgt å gjøre alt vi kan for å bygge infrastrukturen av en inflytelsesrikt og effektivt. Pro Life arbeidet ser ut til å få igang et senter i løpet av 2014. De tjenestene vi vil tilby vil blandt annet være å lære opp mødrene som velger å beholde barnet hvordan de skal ta vare på og oppdra ungene. Samtidig vil de få praktisk hjelp i form av klær og andre nødvendigheter for å ta vare på ungen.

3. REGIONALE OG NASJONALE PRO LIFE KONFERANSER.

Outstreched Hands hadde en regional Pro Life konferanse i Bucuresti 12-13 oktober 2012. Vi lærte mye av denne konferansen og vil gjøre den neste regionale konferansen i Calarasi igjen i oktober 2013.

4. OFFENTLIGE SKOLEMØTER.

Det er lovlig å gå til offentlige skoler med lære om abort. Enkelte medlemmer av teamet vårt er trent til å snakke med videregående elever om Pro Life og andre relaterte temaer. Vi planlegger å fortsette med å gå til de offentlige skolesystemene i 2013 også.

5. GRAVIDITETS RÅDGIVNING NØDNUMMER & WEBSIDE.

Vi har en plan om å tilby telefon rådgivning om graviditet av teamet vårt i mars 2013. Vi vil starte sakte og reklamere tjenesten med plakater og digitale oppslagstavler i bestemte områder av byen og regionen vår.

6. MOBILE KLINIKKER.

Vi vet at en høy prosentandel av de kvinnene som får se babyen i magen deres som en levende person, velger å beholde den. Vi søkte og fikk en ultralydmaskin som vi venter på skal bli sendt til oss fra California, når ressursene blir tilgjengelige. Med en gang vi får ultralydmaskinen vil noen i teamet vårt bli lært opp til å bruke den.

7. LITTERATUR OG VIDEOER.

Vi ha begynt å samle inn tilgjengelig litteratur og videoer om abort som kan bli reprodusert og gitt ut som hjelp i læringsprosessen om livet til babyen og farene med abort.

8. NETTVERK.

Som en del av Pro Life bevegelsen i Romania ser vi viktigheten i at vi ikke bare gjør som vi er kalt til, men at vi også oppmuntrer og kobler oss sammen med andre Pro Life tjenester i Romania. Vi kontakter regelmessig andre organisasjoner og lærer om og av arbeidet deres.

9. OFENTLIG ABORT POLITIKK. 

I 2013-2014 vil vi begynne å påpeke ulike saker for å få på plass lover som kan hjelpe til med, begrense og vanskeliggjøre aborter.

10. FULLTIDSAREBIEDERE.

Vi håper på å kunne lønne vår Pro Life leder på full tid innen 2014.