Om oss

Vi vet det nytter å tenne lys i mørke. Vi vet det er mulig å gi håp midt i nød og fattigdom. Vil du hjelpe oss å hjelpe?

Make A Change prosjektet ble startet høsten 2010, med ønske om at barn og unge tilknyttet menigheten skulle få erfare at det er mulig å gjøre en forskjell for noen av verdens fattige. Siden da har barn og unge vært engasjert gjennom basarer, vaffelsalg, loppemarked, flaskeinnsamling og lignende aktiviteter for å samle inn penger til Romania.

Vi er engasjert i ulike arbeid i Calarasi, Romania.

By Grace , Calarasi United: 

By Grace har et utadrettet arbeid som ønsker å nå hele byen. Terence og Nelia Boucher-van Niekerk leder arbeidet i Romania. 

I dag driver de blant annet helse senter, nødhjelp og menighetsarbeid blant de fattigste. Med støtte fra Norge ble det kjøpt et gammelt trykkeri (Calarasi United), som skal huse menighet, helsesenter, gymsal, café og arbeidstrening for de som har droppet ut av skolen. Målet er at bygget skal være ferdig renovert våren 2022. 

http://www.calarasiunited.com/calarasiunited/

Choose to live: 

Iulian Vasile er pastor i menigheten som holder til i Calarasi United. Han er engasjert i ledertrening og er sertifisert gjennom John Maxwell sitt ledertreningsprogram.

Calarasi United ligger ved siden av stadion som samler store deler av byens innbyggere til ulike idrettsaktiviteter. Her driver Iulian et stort kristent idrettsarbeid blant barn og unge. 

Gateway to Hope , Rasa familiesenter: 

Gateway to Hope drives av Reinhard og Darcey Neufeld. På Rasa Familiesenter får voldsutsatte kvinner og barn hjelp. Her samles også enkene i landsbyen til ukentlige samlinger. Reinhard har også startet bruktbutikk og gatekjøkken hvor han tilbyr arbeidstrening for blant annet kvinnene på senteret. 

Et annet vellykket prosjekt er byggfirma, hvor unge gutter fra landsbyen får opplæring og mulighet til arbeid og inntekt. 

https://www.gatewaytohope.ca/GTH%20Norway/index.html

 

Geir Myra

tlf: 902 02 801
E: geir.myra@gmail.com

Elin Myra

tlf: 974 22 313
E: elin.ljosa.myra@gmail.com

Fredrik Nag

tlf: 934 89 486
E: fredriknag@gmail.com

Janet Tobiassen

tlf: 906 36 552
E: js-to-57@hotmail.com

Åse Lene Jortveit

tlf: 907 94 886
E: aselenejortveit@gmail.com

 

 

Kontakt Skjema