Håpsenteret

Sammen med deg, vil vi trene en arme av barn og fattige for å gi evangeliet til de unådde delene av Romania.

Make a change støtter to  Håpsenteret, ett i Caramidari og ett i Chiselet. Gjennom etableringen av dagsenter har vi både utvidet og forbedret mulighetene til å hjelpe fattige barn og familiene deres. Arbeidet ved Håpsenteret er preget av glede, varme og kjærlighet.

HÅP FOR BARNA

Håpsentrene ønsker å være:

Barnehagen – I tillegg til mat, lek og omsorg forberedes barna til skolestart. I barnehagen får de også bønn og bibelundervisning, formingsaktiviteter, dra på utflukter, hjelp med personlig hygiene og være med på markering av høytider og bursdagsfeiringer.

Ettermiddagsprogrammet – I tillegg til barnehagebarna kommer det ca. 30 barn til Håpsenteret en ettermiddag i uken. På denne samlingen leker de, har hobbyaktiviteter, sang og bibelundervisning og enkel matservering.

Leksehjelp – Barna får støtte til bøker, klær og skoleutstyr, lunch eller middag og hjelp med leksene.

Hjemmebesøk – Vårt personale er i kontakt med foreldrene så ofte som mulig for å hjelpe dem til å engasjere seg i barnas fremtid.
Håpsenteret i Caramidari, ett av de fattigste slumområdene i Romania gir håp, tro og omsorg til en dyrebar, men utstøtt folkegruppe. Organisasjonen «Utstrakte Hender» (handsofromania.org) har hatt kontakt med innbyggerne i Caramidari siden 2005. I 2010 fikk organisasjonen med hjelp fra Norge mulighet til å bygge senteret. De hjelper nå vel 65 barn og familiene deres gjennom ulike aktiviteter.

Håpsenteret i Chiselet er et tilbud som stadig flere barn
benytter seg av. På grunn av hjelpen dere gir oss får vi mulighet til å skape bedre forutsetninger for læring og vårt mål er at alle disse barna skal gjennomføre grunnskolen.  

Mange av barna har ikke foreldre som klarer å følge dem opp
i forhold til lekser og skolearbeid, noen får heller ikke nok
mat hjemme og derfor blir lunsjen vi serverer så viktig, og for
dem som ikke har mulighet hjemme gir vi også dusj og
anledning til å vaske klær.  

Mye av pengene fra Norge går med til dette: mat, ved til oppvarming og skolemateriell. I vår kunne vi også begynne å gi litt lønn til noen av de flotte
dedikerte medarbeiderne som jobber med barna hver uke.

Vi får svært gode tilbakemeldinger fra skolen og barnas lærere. Barna gjør det både faglig og
sosialt mye bedre, og i høst er alle klar for neste klassetrinn, noe som ikke har vært en selvfø
lge for oss her i Chiselet.