Prosjekter

På den korte tiden Make a Change har eksistert har det blitt en del prosjekter. Noen har en ikke sett så mye til i offentligheten som: Fullførelsen av Håpsenteret, kjøp av kirke i Roseti og tomt i Chiselet. Det har også vært små prosjekter som: Innsamling av penger til rullestol og vintersko til Barna. Til sommeren har ungdommene bestemt seg for på nytt å arrangere barneleir i Chiselet etter suksessene i Chiselet og Chirnogi i 2012.

Kirka i Chiselet

I 2012 var Bygging av den 300 seters store kirka i Chiselet det store innsamlingsprosjektet. Det ble arrangert konsert med Lynda Randle som gav et kjempeoverskudd takket være gode sponsorer. Det trengtes også andre sponsorer for å få på plass de penge som krevdes. Vi takker alle de utrolig gavmilde sponsorene og støttepartnere som har bidratt til at en fantastisk kirke ble bygget.